Om Animotion / Till huvudmenyn

Om Animotion

Animotion är sedan visningen år 2007 på biografen Park, Stockholm, en arbetsgrupp med varierande sammansättning och ingår i olika nätverk med animatörer och konstnärer, bland andra Crac. Målet med Animotion är att bygga upp en årligen återkommande festival för svensk, nordisk och internationell animerad film i Stockholm. Men även att hitta andra vägar för att sprida upplevelsen av animerad kortfilm.
Animotion visar ett urval som tydliggör bredden inom animerad film. Festivalen vänder sig till en vuxen och bred publik.